25.9.08

Maavalla Koda: riigikohus lubas ehitusmasinad Paluküla hiiemäele

Maavalla koja vanem Ahto Kaasik riigikohtu otsusest: "Riik raiub oma juuri"

Maavalla koja pressiteade

25.09.10221 (2008)

Riigikohus lubas ehitusmasinad Paluküla hiiemäele

Riigikohus tegi täna teatavaks otsuse jätta Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneering kehtima. Planeeringu kohaselt tahetakse Kõnnumaa maastikukaitsealal asuva Paluküla hiiemäe nõlvale ja kõrvale ehitada kümneid ehitisi ja rajatisi ning arendada seal massiturismi ja korraldada suuri rahvaüritusi.

Riigikohus rahuldas osaliselt Kehtna vallavolikogu kassatsioonkaebuse ning jättis rahuldamata Lembi Sepa, Aivar Jürisalu ja Arvi Sepa kassatsioonkaebused vaidluses, mis puudutas Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu kehtestamist.

Halduskohus oli jätnud detailplaneeringu kaebuse rahuldamata.
Ringkonnakohus tühistas detailplaneeringu osaliselt, vähendades ehitiste ja rajatiste arvu. Ringkonnakohtu otsusele esitasid kassatsioonkaebuse mõlemad pooled: nii Kehtna vallavolikogu kui Lembi Sepp, Aivar Jürisalu ja Arvi Sepp.

Puhkekeskuse arendaja on Kehtna vald. Hiiemäe kaitseks ja kavandatud keskuse vastu on sõna võtnud paljud nimekad teadlased ja ühiskonnategelased, maausulised ning need ligi kuus tuhat inimest, kes on ühinenud pühapaikade kaitse pöördumisega.

Maavalla koja vanema Ahto Kaasiku sõnul eeldab riigikohtu otsusele hinnangu andmine hoolikat juriidilist analüüsi. "Koostati ju ka kohtuotsust ennast ligi neli kuud. Ilma pikematagi on aga selge, et avaldatud otsus kõneleb looduslike pühapaikade seisundist tänases Eesti Vabariigis." ütles ta.

"Riigikohtu otsuses ega varasemates muinsuskaitseameti ja Rapla keskkonnateenistuse kooskõlastustes detailplaneeringule pole vähemalgi määral arvestatud folkloristide ja arheoloogiadoktor Heiki Valgu seisukohti hiiemäe vaimse ja materiaalse kultuuripärandi kaitsest. Seega on meie riigis teadus ja ametnike otsuste tegemine vähemalt pühapaikade osas lahutatud," lausus Kaasik.

"Tähelepanuta on jäetud ka otsene usuvabaduse rikkumine, mis puhkekeskuse rajamisega kaasneb. Keskuse ehitised ja nende ümber käiv melu muudavad ajaloolise hiie kasutamise hiiena võimatuks. Riik, kes hävitab kultuuriväärtusega hiisi ja sülitab kodanike põhiõigustele, raiub oma juuri" lisas Ahto Kaasik.

Kehtna valla detailplaneering näeb ette Paluküla hiiemäele ja selle kõrvale terve puhkelinnaku ehitamise: sportlaste ruumid, motell, kämpingumajad, saun, kohtunike maja, parklad, telkimisplats, autokaravanide parkla ja teeninduspunkt, köök-WC-pesuruum, telkijate varikatus, suusastaadion, jalgpalliväljak, tenniseväljakud, korvpalliväljak, võrkpalliväljak, tulekustutusveevõtu kaev, varjualune, koppel ja lasipuu, suusatõstukid ja kunstlumetorustikud.

Eestis on ajalooliste andmete põhjal teada ligikaudu 550 hiit ja paar tuhat üksikut looduslikku pühapaika. Vähem kui viiendik neist on muinsuskaitse all. Neistki on paljude seisukord närune. Erinevalt kristlikest pühakodadest on enamik hiiekohti inventeerimata ja hävimas.
Tänavu kevadel kinnitas kultuuriminister Laine Jänes ajalooliste looduslike pühapaikade päästmiseks mõeldud arengukava, hoiatades, et raha selle täitmiseks ei jätku.

Avalikkusel tasuks jälgida, kui palju näeb tänavune riigieelarve ette raha kristlike pühakodade remontimiseks ja kui palju ajalooliste looduslike pühapaikade päästmiseks lõplikust hävingust. Eelarvenumbrid kõnelevad võrdsest kohtlemisest, usuvabaduse järgimisest ja headest valitsemistavadest enam kui poliitiline retoorika.

Lisateavet tel. 56 686 892, koda@maavald.ee

Austusega


Kadri Soon
Maavalla koja kirjutaja

kaotus kolmandas astmes

Riigikohus jättis Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu kehtima

25.09.2008

Riigikohus rahuldas osaliselt Kehtna vallavolikogu kassatsioonkaebuse ning jättis rahuldamata Lembi Sepa, Aivar Jürisalu ja Arvi Sepa kassatsioonkaebused vaidluses, mis puudutas Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu kehtestamist. Riigikohtu otsusega jäi detailplaneering kehtima.

Planeeringuala asub Kõnnumaa maastikukaitsealal ning on kantud Natura 2000 eelvalikualade nimekirja. Samuti ulatub planeeringuala osaliselt Paluküla Hiiemäele, mis on tunnistatud kultuurimälestiseks ning mida väidetavalt kasutatakse kultusekohana. Planeeringu kohaselt rajatakse sinna aastaringselt kasutatav puhke- ja spordibaas koos mäele paigaldatavate suusatõstukitega.

Kohtuvaidlus tõusetus sellest, et väidetavalt ei olnud detailplaneering kooskõlas Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eesmärkidega ning detailplaneering ei tagavat Natura 2000 eelvalikualaks oleva piirkonna loodustingimuste säilimist.

Varemalt oli halduskohus jätnud kaebuse detailplaneeringule rahuldamata. Ringkonnakohus tühistas detailplaneeringu osaliselt, vähendades sellega ette nähtud ehitiste ja rajatiste arvu. Ringkonnakohtu otsusele esitasid kassatsioonkaebuse mõlemad pooled: nii Kehtna vallavolikogu kui Lembi Sepp, Aivar Jürisalu ja Arvi Sepp.

Riigikohtu halduskolleegium nõustus ringkonnakohtuga, et Natura 2000 eelvalikualadel tuleb hoiduda keskkonnatingimuste olulisest muutmisest, kuid tõi välja, et Natura 2000 eelvalikualaks olemine iseenesest ei välista sellel territooriumil majandustegevust ja ehitamist. Riigikohus märkis, et majandustegevus on piiranguvööndites lubatud kooskõlas looduskaitseseaduse ja kaitseala kaitse-eeskirjaga, mis märgivad, et kaitsealal on detail- ja üldplaneeringu kehtestamine lubatud kaitseala valitseja, ehk konkreetsel juhul Raplamaa keskkonnateenistuse, nõusolekul. Selline nõusolek koos täiendavate tingimuste seadmisega oli keskkonnateenistuse poolt antud. Riigikohtul puudub alus mitte nõustumiseks keskkonnateenistuse arvamusega, mille kohaselt ei kahjusta planeeringus ette nähtud tegevused oluliselt Kõnnumaa maastikukaitseala loodustingimusi. Samuti pidas Riigikohus olemasolevat seadusandlust piisavaks, et detailplaneeringute kehtestamisel kaitsta Natura 2000 eesmärke.

Riigikohus kordas oma otsuses, et keskkonnamõjude hindamise aruande ja muude tõendite kohaselt ei tooks kavandatud tegevused kaasa kaitseala kaitse-eesmärgi olulist negatiivset mõjutamist.

24.9.08

mida sööb kratt? vastab Mõtuse Kadri

kratt sööb putru, võiga loomulikult. kratt sööb kõige paremat sööki, mida teenrile anda ei raatsita. lugu on, kuidas sulane sõi pudru, mida talle ei antud, talle anti mingit lurri syya, korralik tangupudru tehti kyll, aga viidi laka otsa peale. sulane läks sõi selle ära ja roojas sinna asemele. siis tulid kratid, selles loos on alati kaks kratti. yks ytleb: "äk!", teine aga, et "puk!" (et puder), lõpuks saab teine ka aru, et täitsa äk on, panid maja põlema, ise läksid rattarummu sisse. sulane kuulis nende nõu pealt, kui maja põlema panna tahtsid, viskas rattarummu kah tulle põlevasse majja.

Mõtuse Kadri jutu kirjutas yles Kail Kudrus

22.9.08

Soome hullude scene: stalinistid, kriminoloogid, estofiilid

A alustab ausate inimeste pilkamist:
Xi ei tohi nimepidi nimetada, eriti meedias. Economisti kolumnist arvab peaaegu samamoodi.

B võtab vedu:
kui ma ei eksi, siis ta on see soomerootslane kes muudkui meie mõttetusest kirjab

A keerab tuurid üles:
kas nyyd ikka -rootslane? ta oli juba kymmekond aastat tagasi mingi hull, kes Helsingi Ylikooli aktivistide liste mingite hullustega pommitas. palju jaksas kirjutada juba toona.

B tõdeb:
teda naerdakse sealpool piiri kah vist üsna parasjagu

A laiendab teemat:
no sealpool piiri ongi ta mingi hull. stalinistide leht kirjutas tema eelmisele raamatule arvustuse. lehe nimi on Tiedonantaja. see soome hullude scene on ikka huvitav. kõiksugu frukte leidub. meil on ainult prohvet Priskilla ja nõid Tokroda.

B täiendab:
no too küsin-arutlen-vastan-Crusoe on ikka ka

A võtab oma sõnad tagasi:
ei, tegelt meil on ka huvitavaid nähtusi, aga soome hull kõlab poole lahedamalt lihtsalt. seal on see soomluse aspekt ka juures. lisaks hullusele. yks huvitav tõug on muidugi soomlastest estofiilid. juhul kui sa ei pea yhte ja sama indiviidi välja kannatama kaks tundi

B vahendab kogemust:
kuule ma kuulsin just raadiost ükspäev saadet nendega. keski Turu plekksepp avaldas ülevoolavat armastust meite vastu

A irvitab õelalt:
hihih. see võis olla huvitav kuulamine

B jätkab:
ohjaa... oli tunne, nagu päris saatejuht oli puhkusel ja oli oma tuttava mikri ette lükand, sest siukest heietamise soodustajat andis otsida. stuudios oli eestifänn, kes patras veerand tundi oma eelmistest ametitest

Tartus ei ole kümmet Vene sõjalaev

X ütleb:
Tartu sadamas ei ole 10 Vene sõjalaeva

X ütleb:
Russia, Syria: Russian Warship Report Baseless
September 22, 2008
A Sept. 19 DEBKA report saying 10 Russian warships have docked off the Syrian port of Tartus is baseless, sources in the Turkish coast guard and in Syria told Stratfor on Sept. 22.

Microsoft ja USA

uudis: S&P tõstis Microsofti krediidireitingu AAA peale.

kommentaarid:

A: jube jama. niimoodi nad ei suregi lähema viie aasta jooksul välja. ma ikka lootsin.
B: ole rahulik, enne default'ib USA oma võlakirjad.
A: no aga see on ju varsti.

9.9.08

Varjuoru sellide laulujupp

Nüüd mingem kähku, kõigest väest
ning üle mitmest süngest mäest,
kus udud maas, et võita taas,
me kuld ja kandled lohe käest.

5.9.08

homme jälle Uue Maailma tänavafestival

Nädalavahetusel toimub Uue Maailma tänavafestival

6. ja 7. septembril toimub Uue Maailma platsil ehk Väike-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Luha tänavate ristumiskohal Uue Maailma tänavafestival.

Festival algab 6. septembril kell 12 paraadiga, kus osalevad muusikud, tsirkuseartistid, Soomest kohale veerenud tünnilõvi ja paljud teised. Paraadi lõpus avatakse pidulikult ka Uue Maailma uusim tänavakunstiprojekt Rahukahur.

Selle aasta festivali au ja uhkus on värskelt avatav Uue Maailma seltsimaja, asukohaga Koidu 82. Mõlemal päeval on avatud tänavaturg ja palju muid toredaid tegevusi täiskasvanutele ja lastele.

MTÜ Uue Maailma Selts on 2007. aasta jaanuaris loodud Uue Maailma asumi elanikke ja miljööväärtusliku linnakeskkonna sõpru koondav ühing, mille eesmärgiks on muuta meie kodukant mõnusaks elukeskkonnaks.
2007. aasta tänavafestivali eest premeeris Tallinna linn Uue Maailma Seltsi "Aasta Kultuuriteo" auhinnaga. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit valis seltsi 2007. aasta kodanikuühenduseks.

Uue Maailma Seltsi tegevusi toetavad EEA Vabaühenduste Fond ja Tallinna linn.

Täpne festivali kava ja lisainfo:
www.uusmaailm.ee

4.9.08

ennäe, ELil on sõjaline komitee!

tõsine yllatus, et siuke asi on olemas ja et siukese asja pealik on kindral.

ELi sõjalise komitee esimees tutvub Eesti kaitseväega

Täna, 4. septembril alustas Eestis kahepäevast visiiti Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimees kindral Henri Bentégeat.

ELi Sõjaline Komitee on kõrgeim sõjaline juhtorgan Euroopa Liidus, kuhu kuuluvad liikmesriikide kaitsevägede juhatajad. Sõjalise Komitee ülesandeks on nõustada sõjalistes küsimustes ELi Poliitika- ja Julgeolekukomiteed ning juhtida ELi Sõjalise Staabi tegevust.

Täna kohtub kindral Bentégeat kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneotsaga, kaitseminister Jaak Aaviksooga ja president Toomas Hendrik Ilvesega ning tutvub Tapa Väljaõppekeskusega ja küberkaitse kompetentsikeskusega. Homme kohtub kindral Bentégeat Riigikogu väliskomisjoni esimehe Sven Mikseriga.

Kindral Henri Bentégeat alustas teenistust 1967. aastal Prantsusmaa relvajõudude merejalaväeüksuses ning on teeninud erinevatel ametikohtadel alates teabeohvitserist kuni Prantsusmaa relvajõudude juhatajani. Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimees on kindral Henri Bentégeat alates 2006. aasta novembrist.

NB toimetused! Kindral Henri Bentégeat ja kindralleitnant Ants Laaneots annavad pressikonverentsi homme, reedel kell 10.50 Välisministeeriumis. Kui on soov osaleda pressikonverentsil, palume sellest teada anda hiljemalt kl 10 reede hommikul aadressile marek.kohv@mil.ee või helistada 717 1183.

Lisainfo: leitnant Andres Sang, 717 1172, 56 4481 759, sang@mil.ee
KAITSEJÕUDUDE PEASTAAP
TEAVITUSOSAKOND
Juhkentali 58, 15007 Tallinn
tel 717 1181, faks 717 1158
e-post: press@mil.ee

(pressiteade 4. septembrist 2008)

Briti valitsejasugu Spencerid

Spencerite dynastia on möödunud aastasajal andnud vähemalt yhe Briti valitseja ja silmapaistva husaarist sõjapealiku, nimelt peaminister Winston Churchilli. yks teine Spencer, nimelt printsess Diana, sai lahutuse ja lõpuks autoõnnetuses surma enne troonile tõusmist, aga tema järeltulija, kes on juba sõjas käinud, jõuab ilmselt ikkagi Briti troonile. nyyd on BBC koostöös Pathéga teind valmis ilusa filmi Georgiana Spencerist, kellest sai Devonshire'i hertsoginna. temal oli laps krahv Greyga, keda mäletatakse ilmselgelt rohkem teesegu pärast, mis talle kord kingiti, mitte peaministri ameti pidamise eest. vahest kõige imepärasem on, et yks iirlasest kojamees sai oma palve peale loa syydata oma piibu sädemega Georgiana silmist.

eks näis, mida Spenceritel edaspidi pakkuda on.

2.9.08

Haanja, Manilaid, Hiiumaa – mine ELFi talgutele

Eestimaa Looduse Fond alustab sügistalgutega

Eestimaa Looduse Fond (ELF) alustab selle nädalaga talgute sügishooaega.
„Talgud on suurepärane võimalus saada linnast välja ka sügisel. Aitab suurepäraselt suvejärgselt tekkinud värske õhu puuduse vastu!“ ütles ELFi talgukorraldaja Tarmo Tüür. Talgule tulija saab veeta nädalavahetuse mõnes kaunis Eestimaa paigas, nautida sügislooduse värve ja teha jõukohasel määral füüsilist tööd. Andes seeläbi oma panuse Eestimaa looduse heaks. Õhtupoolikud mööduvad loodusrajal, vaatamisväärsustega tutvudes ja kanuu- või linnuvaatlusretkel käies. Õige talgupäev lõppeb tulise sauna ja kosutava kõhutäiega.

Sügisestel talgutel ootavad looduses tegemist peamiselt pärandkoosluste taastamisega seotud tööd. See on hea aeg vastu hakata pealetükkivale võsale. Aga on ka näiteks kõrede ehk juttselg-kärnkonnade elu- ja sigimispaikade hooldamiseks vajalikke töid.

Septembrikuus toimuvad kokku neljad talgud:

Talgud Haanja looduspargis
5. – 7. september 2008
Võsastuva pärandkoosluse taastamine. Ronime Suure Munamäe otsa ja käime retkel Piusa jõe ürgorus, kaeme Eesti kõrgeimaid liivakivi paljandeid.

Talgud Vaitka puisniidul
12. – 14. september 2008
Eesti ühe kaunima lammipuisniidu taastamine. Kanuumatk Koiva jõel Eesti ja Lätimaa piiril, sauna- ja lõkkeõhtu jõe äärses palkmajas.

Kõre talgud Manilaiul
12.–14. september 2008
Kõre ehk kaitsealuse juttselg-kärnkonna sigimislompide puhastamine ja süvendamine. Talgulisi võõrustab ning kõhutäie ja saunaleili eest kannab hoolt Riida talu. Teeme tutvust selle unikaalse saare ja siinse loodusega.

Kadaka talgud Hiiumaal Mudastes
19. – 21. september 2008
Kadaka talgud rannaniidu taastamiseks varasügisesel Hiiumaal. Vaatleme lindude sügisrännet ja naudime sookurgede kontserti.

Talgute kohta saab lähemalt lugeda ja end osalemiseks üles anda veebilehel: www.talgud.ee

Lisainfo:

Tarmo Tüür
ELFi talgukorraldaja
+372 53411020
tarmo@elfond.ee

(Eestimaa Looduse Fondi pressiteade 2. septembrist 2008)

kui vene keelt ei oska, õpi

Alo Naelapea kurdab, et noorem rahvas ei oska enam vene keelt. hämmastav, kuid tõsi. olen yritanud seda eitada, aga yha halvenimi tuleb välja. sestap: tehke endale vene keel selgeks, raisad.

abivahendeid: vene Google News, eestivene Delfi, lätivene Delfi.

märksõnu-hyydlauseid maausust

mõned märksõnad maausu kohta käiva yldharidusliku loengu tarbeks:

* maausk on mõnus
* meie pyha maa on siin
* igal teol on tagajärg
* igayks vastutab ega saa kunagi andeks
* maausk ei arva ega saa arvata, et ta on ainuõige

neid võib igayks, kes maausku sydamelähedaseks peab, ka t-särkidele trykkida või blogisse bänneriteks kujundada või muul kombel levitada. ega ma ei keela. kommentaarides võite lisa pakkuda.