30.7.08

miks on folk nii jälk syndmus?

see, mis folgil toimub, on ysna jälk. rahvast on lihtsalt liiga palju. seda olen juba tykk aega olen vaadanud. nyyd on seda täis ka meedia. ja Kirjatsura kirjutab kah:

"Seda, mis toimus Viljandi tähtsündmusel folgil, on küll lihtsalt piinlik vaadata. No see on ju mingi hilispubekatest joobarite läbu. /---/ pemarist kostva tümaka asemel kostab taustaks hoopis torupill või kannel - asja sisu on aga ikka sama."

eks ta omast kohast õige ole, aga jõmmi pemmist tuleb tymmi ka folgi ajal ja Viljandis on kohalik jõmmikogukond täiesti arvestatav jõud. isegi folgi ajal. ja folgi ajaks tulevad nende sõbrad muudest depressiivsetest väikelinnadest kaaa kohale, iga jõmm oma pemmi ja oma tymmiga.

ära mine folgile! (tõsiselt)

kui paar aastat tagasi folgist lugu tehes Kivibergilt telefonitsi kysisin päev-paar enne folki, et miks peaks inimene folgile tulema, siis ta ytles, et ärgu tulgu. ärgu tulgu, kui ei ole tõeline rahvamuusikahuviline. olin paar kuud varem kuulnud teda samamoodi telefoni teel loo jaoks väga kaunilt ja entusiastlikult ylistamas folgi korraldaja MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus teist suuremat festivali, kevadtalvist MAADjaILMA, mis piletimyygiga kuidagi nulli ei jõudnud ja kus suurepärased moosekandid pooltyhjadele saalidele mängisid. tookord rääkis, et tulge aga, kui Otepäält Tallinna sõidate, astuge ikka kõik läbi. sestap olin veidi yllatunud, et nyyd Kiviberg järsku ytleb, et ärge tulgegi.

aga mõtlesin natuke sain aru. see oli vist juba 1998. aasta folgi pressikonverentsil ehk kymme aastat tagasi, kui seesama Kiviberg ytles, et folk on liiga suureks paisunud, et tuleb rahvast koomale tõmmata. praeguseks saavadki passid ehk neljapäevapiletid otsa juba mitu kuud enne festivali. yhepäevapiletit ka niimoodi ei pruugi saada, et tuled hommikul kohale ja ostad. see on hea kuu aega ette osta. aga piletidefitsiit rahvast ei heiduta, tulevad ikka, eriti noorjoodikud, kellel yldse raha ei ole või kes selle hoopis õlle peale kulutavad.

noorjoobar kannelt ei kuulegi

ja seetõttu need silma riivavad noorjoodikute massid kuidagi torupilli-kandlesse ei puutugi. usun siiralt, et suurem jagu neid ilmselt ei kuule nelja päeva jooksul yhtki kandlekeelt ega torupillihäält. (olen veendunud, et torupildurid-kanneldajad hoiavad oma pille tavaliselt liiga hästi ja on loomu poolest kas liiga uhke või siis tagasihoidlik rahvas, et niisama tänava ääres mängida, nagu kitarre- ja lõõtsamehed ysna tavaliselt teevad). noorjoodikute vastu aitaks ainult väga põhjalik tagakiusamine: praktiliselt tõkestada alkoholi, tubaka ja narkotsi myymine alaealistele, myyjad ja ostjad yhtviisi plate peale viia nagu need tuhat pronksiööaegset märatsejat ja seejärel Viljandist välja saata. ega muu ei aitakski kui politseiriik, aga see oleks jube kallis ja ysna mõttetu.

kolm kultuuri

kirvemeetodil võib folgikylastajad lyya kolme lehte:

1. suveyrituse kliendid,

suurtel kontsertidel käijad, kes maksavad täie rauaga piletiraha ja tulevad vaatama-kuulama kodumaiseid suuri või folgi korraldajate higi ja vaevaga suureks haibitud nimesid (Oort, Vägilased, Svjata Vatra, Liisi Koikson & Helletused) ja väljamaiseid artiste, kellest nad midagi varem kuulnud pole. puhas propagandavõit folgi korraldajatele pluss raha, millest MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus võib aasta otsa kodumaiseid proffe torupilli- ja kandlemängijaid koolikontsertidele vedada vana rahvamuusikat tutvustama ja teha muid kahjumlikke kontserte-festivale, mille yks kindel eesmärk on harida kasvavat põlvkonda.

2. noorjoobarid

need, kes tulevad puhtalt inertsist - kõik lähevad, läheme siis meie ka. kogu tutvusringkond on seal, mida meie siis molutame. need on kõik noorjoodikud ja kõige noorematest joodikutest veidi vanemad joodikud. tasulistel kontsertidel ei käi. varem olid vaba lava juures ja tšillisid seal. iga aasta on neid rohkem olnud. vaba lava on mitu korda ymber tõstetud, sest ega see seltskond ei meeldi ei linnale ega korraldajatele. sel aastal tõsteti vaba lava teoreetiliselt tuhandeid inimesi mahutavalt lauluväljakult kitsukesse Müllersoni kõrtsi tagahoovi. kui manöövri eesmärk oli läbustajate seltskond pihustada, siis see oli ysna edukas, ei oldki yhte sellist kohta, kus kõik see kontingent kokku oleks saand. kõige kesksema läbustamiskoha tiitlile rebisid seekord vist kolm kohta: telklaager; suure kontserditelgi ja Jaani kiriku vaheline kant; lauluväljak.

3. rahvamuusikahuvilised

rahvas, kes teab kuulama minna ka pisemaid kodumaiseid nimesid ja võib õppida uusi nippe igasugu väljamaa osavatelt pillimeestelt või lauljatelt (pisemad kontserdid, mida ei peeta lossimägedes, vaid kusagil sees või kultuurimaja hoovis - yhtegi niukesse kohta ei mahu tuhandetki inimest); rahvas, kes ise vaba lava juures kannelt või karmoškat tantsuks mängib ja iga päev kolm tundi tantsib, nii et seal kitsas on; rahvas, kes käib regilaulupesas või muudes õpitubades ja õpib uusi laule lisaks nendele, mida juba teavad. see seltskond paistab kolmest kõige vähem välja, aga neid on viimastel aastatel olnud kriitiline mass, et oleks võimalik ainult nende seltskonnas liikuda, kurk kähedaks laulda, jalad nõrgaks tantsida jne, ilma et peaks eelmisele kahele seltskonnale vähimatki tähelepanu pöörama.

ja nyyd võtke mõttes sellest jutust liialdused maha, enne kui võtate sygavasti solvuda. kes veerandi uskus, on poolega petta saanud. ega ma ise ka karsklane ole ja ise ka joon regilaulude laulmise kõrvale tihtipeale õlut. aga jutu põhimõte jääb samaks.

29.7.08

müras mere musta härga

Õõtsu, laeba, jõua, laeba,
õõtsu Riia riigi piale,
Poola poole piiri piale!
Müras mere musta härga,
ammus Harju halli värssi -
ei saand lahti laeba-usta.
Tiitas mere tihane,
laulis luike taeba alla,
kõõrutas jumala kukke,
hüidis hülgijas meresse -
siis said lahti laeba-uksed.

jupp laevamängu laulust, mida viidatakse nii:
Suure-Jaani. H II 49, 630/2 (5). 1895.
sain siit ehk Tedre antoloogiast

24.7.08

meil aga meestel mõõgad vöölla
meil aga meestel, meil aga meestel,
meil aga meestel mõõgad vöölla
poisikestel poogad vöölla
noortel meestel noodad vöölla
noorel peiul pannel vöölla
joodab joonella hoosta
saadab soonel suksukesta
viskab ohjad õunapuie
päitsed päeva samba'aie
kutsub kuud kuulamaie
kutsub päeva päästamaie
tähe noori nõudemaie
kuu aga hyydis: "ei ma kuule!"
päev aga hyydis: "ei ma pääse!"
tähe noori: "ei ma nõua!"
kuu aga mängib kuldadega
päev aga mängib pärlistega
tähe hõbehelmestega

22.7.08

miks on lehes pildi peal nii vähe naisi?

sooloogid kurdavad, et naisi on roosas lehes piltide peal tõesti vähe ja harva. tõsi. paneks kyll ilusaid naisterahvaste pilte lehte, aga põle võtta tavaliselt. see tähendab, et põhjust põle. ei seostuks loo tekstiga. toimetuse peal paneme seda ka ikka tähele ja aeg-ajalt arutame ja kurdame. hallides ylikondades mehed ongi igavad piltide peal ja võtavad lugejate arvu ilmselt alla. kurb.

a mis teha? Kadi Lambotist pole viimasel ajal eriti juttu old. Ruth Laatre saadeti Riiga asumisele. ysna hiljuti tippametisse tõusnud Iivi Saar murrab ennast pildile suht harva, Anne Mere samuti. kolmest naisministrist on vaid Maripuu sellise portfelliga, kus raha liigub. Arco Vara klassikalisel viimse õhtusöömaaja pildi peal põle yhtki naist. praegu pukis olevad ettevõtete juhid on enamasti tulnud TTYst, pole parata. kes on kõige kõrgem või tuntum naissoost pangategelane? Maris Lauri, keda me eilsesse lehte pildiga ei pannud?

a kui on põhjust, paneme või Carmen Kassi pildiga lehte. oleme mitu korda pand viimase aasta jooksul. (Liis Lassi siiski vähem, kui yldse, kuigi tegutsevad yhes ja samas sektoris.)

20.7.08

mida võtab riik ette kormoranide vastu


Keskkonnaminister kinnitas kormorani kaitse ja ohjamise tegevuskava
(pressiteade)

Täna, 17. juulil allkirjastas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kormorani kaitse ja ohjamise tegevuskava, mille eesmärk on vältida ja vähendada kormoranide poolt tekitatavat kahju kalandusele, seadmata samas ohtu kormorani asurkonna säilimist meie looduses.

Kormoran on kalatoiduline lind, kes seab ohtu kalaliikide populatsioonide säilimise ja võib tõsiselt mõjutada selle kaudu kalasaake. Lisaks hävib tihedates kormoranikolooniates taimestik ning seal pole asu teistel lindudel.

Kormoranid alustasid Eestis pesitsemist 1980. aastatel ning nende kolooniad on praeguseks muutunud väga arvukaks kõikjal meie rannikumeres. Sarnast nähtust võib täheldada ka ülejäänud Euroopa rannikuäärsetes piirkondades. 2004. aastal oli loenduse andmetel pesitsuspaaride koguarv Eestis 9417, 2005. aastal umbes 10 000 ja 2006.
aastal juba 11 665. Viimase uuringu andmetel on Eestis kormorane 12 600 paari, seega võib tema arvukuseks koos poegadega lugeda ligikaudu 50 000 isendit.

Juhul, kui teadusinventuurid näitavad mõne looma- või linnuliigi arvukuse suurenemisest tingitud olulist negatiivset mõju keskkonnale või ohtu inimese tervisele või varale, tuleb looduskaitseseaduse kohaselt koostada vastava liigi ohjamiseks tegevuskava. Seetõttu valmis ka kõnealune tegevuskava.

„Paljudes Euroopa riikides on kalavarude kaitseks püütud kormorane seaduslikult tõrjuda,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
„Sarnaselt teiste riikidega oleme välja töötanud tegevuskava ka Eestis, millega tahame eelkõige vähendada ja ennetada kormoranikahjustusi siinsetes kalakasvatustes ja kalapüünistes,“ märkis Tamkivi, lisades, et kava laiem eesmärk on loodusliku kalavaru ja kalasaakide parandamine aladel, kus kormoranid on kalavarusid kahjustanud või ei lase varudel taastuda. „Usun, et selle kava rakendamine aitab ka vähendada kormoranipesade ebaseaduslikku rüüstamist,“ selgitas keskkonnaminister tegevuskava tagamaid.

Kormoranide kaitse ja ohjamise tegevuskava annab ülevaate kormorani bioloogiast, asurkonna kujunemisest, toitumistavadest ning kormorani puudutavatest teadusuuringutest. Kava kirjeldab kormorani mõju keskkonnale, eelkõige kalapopulatsioonidele ja kalamajandusele. Lisaks on seal analüüsitud kormorani ja inimese vahelisi konflikte ja nende lahendusi. Kavas on toodud välja ka erinevad alternatiivsed lahendused kormoranide mõju vähendamiseks kalavarudele ning kirjeldatud lahendusi erinevates Euroopa riikides. Lahti on seletatud arvukuse üldise taseme alandamise, osalise tõrje, peletamise ja ka ohjamisest loobumise võimalused. Kava peakoostajaks on Redik Eschbaum Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudist.

Selleks, et tegevuskava rakenduks süsteemselt ja õiguspäraselt, luuakse töörühm, mille ülesandeks on välja töötada kavas toodud tegevuste raames piirkonna eripära arvestavad kormoranide ohjamisvõtted ja nende rakendamise tingimused juhul, kui teised alternatiivid puuduvad.
Töörühma hakkab koordineerima Riiklik Looduskaitsekeskus ning sinna kaasatakse eksperte nii kala- kui linnuteadlaste hulgast. Kaitse ja ohjamise tegevuskava on koostatud nii, et oleks võimalik vähendada kormoranide ja kalurite vahelisi konflikte ja võtta kasutusele spetsialistide poolt väljatöötatud mõjusad ja seadustega kooskõlas olevad abinõud kormoranide mõju vähendamiseks Eesti kalandusele.

Tegevuskava kohaselt käivitab töörühm ka seireprogrammi, mille abil jälgitakse kormoranipopulatsiooni seisundit ja hinnatakse iga rakendatud tegevuse kohapealset mõju.

Kormorani kaitse ja ohjamise tegevuskavaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel http://www.envir.ee/1076731.

18.7.08

ilus Chávezi pilt

leidsin Dickipediast ilusa Hugo Chávezi pildi ega suuda seda jagamata jätta. niiiiiiii kaunis.

16.7.08

ой, не отдай меня, мать!

захотела меня мать дай за первого отдать
а той первый, первый то не верный
ой, не отдай меня, мать!

захотела меня мать дай за другого отдать
а той другой ходит ко подруги
ой, не отдай меня, мать!

захотела меня мать дай за третьего отдать
а той третий как на поле ветер
ой, не отдай меня, мать!

захотела меня мать дай за четвёртого отдать
а той четвёртый не живой, не мёртвый
ой, не отдай меня, мать!

захотела меня мать дай за пятого отдать
а той пятый пяница проклятый
ой, не отдай меня, мать!

захотела меня мать дай за шёстого отдать
а той шёстой малый недорослый
ой, не отдай меня, мать!

захотела меня мать дай за сёмого отдать
а той сёмый грустный, не весёлый
ой, не отдай меня, мать!

захотела меня мать дай за восьмого отдать
а той восьмой старый перерослый
ой, не отдай меня, мать!

захотела меня мать дай за девятого отдать
а той девятый ни-дворо-ни-хатый
ой не отдай меня, мать!

захотела меня мать дай за десятого отдать
а десятый, красивый и богатый
сам не хотел меня брать.

(ja viis on tal ilus.)

pettumus (tõsine)


Koogel, keda ma seni olen täiesti usaldanud, ei oska käänata sõna jumalaheitemasin, mis on ju ometigi rahvakeeles täiesti tuntud Talina linna mikrotoponyym. õpetage oma masinaid paremini, muidu nad ei suudagi enne õiget aega maailma yle võtta.

11.7.08

mida Jänesel öelda oli, enne kui raha ära võttis

Laine Jänest kuulasid rohelised riigikogu liikmed pyhapaikade asjus yle mullu sygisel valitsuse infotunnis Riigikogus 12. septembril 2007. siis oli see õnnetu pool miljonit krooni, mis nyydseks on tagasi võetud, veel kavas anda.

põhimõtteliselt näitab Jänes kysimustele vastates yles tavalist hoolimatut demagoogiat stiilis "kui kaitse alla võtame, siis inimesed ei saagi elada". masendavalt laialt levinud stereotyyp, kuigi Eesti asustustihedus on niigi väike, et kõiksugu asjad mahuvad ära, kui ainult kaitsealuste kohtadega arvestada. mis sa siuksest ikka tahad, näha on, et ta pole probleemi peale yldse mõelnudki. kui ka muinsuskaitseameti pealik kasutab samuti rohkem oma tähelepanu selleks, et välja mõelda, kuidas probleemi vältida, mitte lahendada, siis on asjad tõesti hapud. (kas avalik häbistamine on parim viis asju päästa, ei oska ma öelda. võib-olla tõesti ei ole, kinnikasvanud tiigis on omad seadused. a mis sa hing teed ära?)

aga protokollis on kirjas:

13:51 Looduslikud pühapaigad

Aseesimees Jüri Ratas

Kümnenda küsimuse on esitanud Riigikogu liige Marek Strandberg valitsusliikmele Laine Jänesele. Teemaks on looduslikud pühapaigad. Palun, Marek Strandberg!

Marek Strandberg

Head kolleegid! Hea minister! Eestis on teada ligi 3000 looduslikku pühapaika, millest 450 on võetud muinsuskaitse alla. Teadupoolest on Kultuuriministeeriumis käsil ja arendamisel arengukava "Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine" eelnõu. Me teame, et koalitsioonilepe on ette näinud järgnevaks neljaks aastaks 400 miljonit krooni kirikuarhitektuuri uurimiseks. Minu küsimus ongi, millised summad on Kultuuriministeerium eraldanud ajalooliste ja looduslike pühapaikade uurimiseks ja kaitseks ning millal võetakse vastu looduslike pühapaikade arengukava. Millised konkreetsed sammud on kavandatud pühapaikade uurimiseks ja kaitseks järgmiseks eelarveaastaks?

Kultuuriminister Laine Jänes

Aitäh küsimuse eest! Järgmiseks aastaks on eelarvest taotletud 500 000 krooni, see on selle jaoks, et alustada pühapaikade täpsemat kaardistamist. Kindlasti on see erakordselt oluline töö. Seal ei saa piirduda ainult teavitamisega, kus üks või teine koht asub, kindlasti on see seotud kokkulepetega maaomanikega. Tõepoolest, kõigepealt peaks saama informatsiooni kõige selle kohta, mis meil praegusel ajal võiks olla. Uuringute käigus on selgunud, et oletatavad numbrid on palju suuremad. On arvestatud, et kogu see protsess võiks maksta umbes 30 miljonit krooni. Kuid enne kui asuda täpsemate tegevuste juurde, peab saama parema ülevaate nendest tegevustest, mis kindlasti selles arengukavas "Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine" on kavandatud. Kui see arengukava valitsuses ja Riigikogus heaks kiidetakse, siis kindlasti tehakse koos sellega ka eelolevateks perioodideks otsuseid, kuidas seda täpsemalt rahastada.

Aseesimees Jüri Ratas

Marek Strandberg, esimene täpsustav küsimus, palun!

Marek Strandberg

Olge hea, ehk te oskate öelda, milline on Kultuuriministeeriumi üldine eelarve kasv järgmisel aastal ja mida te peate kõige prioriteetsemaks suunaks. Kui suures ulatuses näiteks Tallinna kui 2011. aasta kultuuripealinna projekti kavatsetakse järgmisel aastal rahastada ja kas see kuulub teie prioriteetide hulka?

Kultuuriminister Laine Jänes

Aitäh! Kultuuriministeeriumi eelarve pärast seda, kui see on loodetavasti läbinud kõik valitsuskabineti istungid, valitsuse ja Riigikogu istungid, suureneb orienteerivalt 300 miljoni krooni võrra, võrreldes eelmise aastaga. Seal on olulisel kohal kirikute restaureerimine, kultuuritöötajate palgad, teatrite renoveerimine ja tegevuse jätk. See loetelu on päris pikk, ma ei hakka kõike siin ette lugema. Nimetatud projekt "Tallinn 2011" on samuti eraldi reaga sees, ehkki Tallinn ei ole praegu jõudnud veel Kultuuriministeeriumisse, et teada anda, mida täpselt teha soovitakse ja missugused on eelarvevajadused, aga me oleme selle rea põhimõtteliselt ette näinud.

Aseesimees Jüri Ratas

Toomas Trapido, palun!

Toomas Trapido

Aitäh! Mitmed looduslikud pühapaigad, näiteks Paluküla hiiemägi, Kunda hiiemägi ja Panga pank on sattunud arenduse surve alla või, täpsemalt öeldes, sinna on tehtud, vähemalt maausuliste arvates, sobimatuid planeeringuid ja rajatisi. Maavalla Koda on identifitseerinud terve hulga pühapaiku. Mis te arvate, kas oleks võimalik arendusele nendes pühapaikades panna peale moratoorium paariks-kolmeks aastaks ja selle aja jooksul inventuur korralikult ära teha, et vältida selliseid suuri konflikte, mis tegelikult ei ole vajalikud?

Kultuuriminister Laine Jänes

Aitäh! Ma ei oska öelda kõikide nende objektide kohta, mida te praegu välja tõite, kuna ma ei ole neid külastanud. Küll aga käisin möödunud suvel Panga pangal. Minu meelest on see olukord, mis seal oli enne ja mis on praegu, kindlasti nii loodussõbralik kui ka inimsõbralik. Selles osas ei jaga ma teie arvamust, et seal oleks looduses midagi väga ära hävitatud. Mis puudutab moratooriumi, siis ma ei ole selles väga veendunud. Ma arvan, et tuleb järk-järgult kõik rahulikult läbi mõelda. Ei ole mõistlik terves Eestis lihtsalt igasugune elu ja majanduslik tegevus kolmeks aastaks seisma panna. Ma usun, et on vaja läbi rääkida eraomanikega, kelle maadel on kas kivid, allikad või metsasalud, ja leida mõistlik lahendus. Kindlasti ei ole mõistlik käituda selliselt, et loodust hoides me lõpetame inimtegevuse üleüldse ära.

Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Hea ametikaaslane Toomas Trapido! Ma loodan, et te ei pahanda, kui ma püüan ka viimase küsimuse meie infotunnis ära käsitleda, ja ma palun nii küsijal kui ka vastajal olla konkreetne ja operatiivne.

Aseesimees Jüri Ratas

Üheteistkümnenda küsimuse on esitanud Mark Soosaar valitsusliikmele Vallo Reimaale. Palun, Mark Soosaar!

9.7.08

Hantõ-Mansiiski reisikiri

kirjutasin valmis Riia bussis teel Keldrimäelt Nõmmele. panen lingi siia kah, rohkem ei pruugi aega olla rääkida, mis seal õieti juhtus. tolles kirjatykis on lihtsalt mingi osa meeleolusid kokku joost.

Reformierakond hiitest ei hooli, muinsuskaitse ka mitte

hiite ja muude vanade pyhapaikade kaitseks korjab Maavalla Koda allkirju juba mõnda aega. Bioneer leidis yles ja kutsub ka inimesi alla kirjutama. Tank kurdab drägunis, et yleskutse on yldsõnaline. selle pretensiooniga võib nõustuda, kuigi teksti lähemalt lugedes näeb, et

  • Peatada tuleb kõik planeeringud, mis näevad ette pühapaika ehitamise või ohustavad selle puutumatust ja rahu kuidagi teisiti.
  • Eesti seadustes ja riigi poliitikas tuleb võrdsustada põlisrahva looduslikud pühapaigad mujalt tulnud uskude pühakodadega.

annab kaks konkreetset poliitilist eesmärki. ei nimeta kyll Palukyla hiiemäe ja kõrval oleva Reevimäe ega Panga panga ega Imavere hiiemäe juhtumeid konkreetselt, aga kyllap keegi ei seisnud Ahto Kaasiku kõrval, kui ta seda teksti kirjutas, et nõu anda, kuidas tekst konkreetsem ja tugevam oleks. ja mis seadusse tuleks see kohtade võrdsustamise säte kirjutada, ta ka ei ytle.

paber higistati valmis, raha ei anta

aga põhimõtteliselt oli selle asja eesmärk ilmselt see, et tehtaks valmis see hiite kaardistamise ja uurimise valitsusprogramm. ilmselt. ja Metsatöllu kontsertide ajal korjati kah allkirju. mõte vist siuke, et näidata kultuuriministrile, et siukesed kohad on kah olemas ja et need inimestele loevad. poliitik vaataks, et näe, kui palju hääli on võimalik sellega saada. algatati vist siis, kui kogu protsess oli takerdunud kuskil ministeeriumi ja muinsuskaitseameti ringides. (aga ega ma täpselt ei mäleta.) nyyd on see kava juba paberi peal olemas, aga kultuuriministeerium tõmbas lubatud vähesegi raha alt ära.

Agne Trummal, kes hiite kaitsmist väga toetas, oli kyllap juba hukkunud, kui see kampaania algatati; kuupäev Maavalla Koja kodulehel ytleb igatahes kurjakuulutavalt 13 kooljakuud 10219 ehk 13.11.2006, Agne suri ligikaudu aasta varem. ja see aasta pärast Agne surma oligi kõige hullem ametkondlik toppamine.

muinsuskaitseameti pealik Ants Kraut pidurdab

segane ja yldsõnaline? võib-olla jah. asja mõte oli ikkagi sõna võtta Ants Kraudi apaatsuse ja ametniku laiskuse vastu, mis kohati lausa vaenulikuks muutus. kui Agne Trummal muinsuskaitseameti juhina võttis suunata ja kujundada riigi poliitikat hiite ja muude looduslike pyhakohtade suhtes ehk uusi asju välja mõelda. tema mantlipärija Ants Kraut tundub pigem järgivat ylevalt ehk ministeeriumi juhtkonnast tulevaid nurinaid, mille sisu peaks kuuldavasti midagi sellist, et niigi on liiga palju kohti kaitse all ja nyyd tahetakse veel kaitse alla võtta. a mine tea. need võivad olla ka kiuslikud kuulujutud. äkki peaks Kraudi enda käest kysima. peale selle on Kraut muidugi arheoloog (Agne Trummal oli kunstiajaloolane) ega muid muinsuskaitselisi kriteeriume peale arheoloogiliste ei pruugi lihtsalt tõsiselt võtta või siis väga usaldada. pyhapaikade juures on põhjused neid kaitsta just selles, mis nende kohta on arvatud, mitte selles, mida sealt välja on kaevatud.

aga sellele yleskutsele antud allkirjad, kui vist 4000 allkirja koos oli, anti need kultuuriministrile yle. see oli tänavu kunagi. aga nyyd on Bioneer selle yles leind. parem hilja kui mitte kunagi. ma nyyd ei mäleta, kas seejärel midagi liikuma ka hakkas. aga lõppeks jõudis ikka majandusseisak enne kätte, kui riik pyhapaikade kaardistamiseks raha jõudis anda -- järgmise aasta eelarvesse vist ei leita seda poolt miljonitki, mida ministeerium enne lubas. (olen sellest juba varem kirjutand.)

mis mõttes Reformierakond rahvuslik on?

hapu on lugu niigi. kultuuriministrile võiksid valijad kuidagi selles mõttes survet avaldada, oleks väga kohane. aga kuidas, see on juba isekysimus. aruta või PunaMusta ja Greenpeace'iga. need on piisavalt ekstremistlikud organisatsioonid, et nendega kultuuriministeeriumit ja muinsuskaitseametit hirmutada. Reformierakond on muidu ka nõme (ja yldiselt on aastaid ja aastaid järjekindlalt mänginud palju raha ja privileege Eesti Kirikute Nõukogu kontosse, toetamata võrdväärselt teisi uskkondi peale nomenklatuursete kristlaste), aga selle hiite kaardiga oleks põhimõtteliselt võimalik Reformierakonnalt võtta ära hulk etnonatsionalistide hääli, mille nad praegu pronksitantsudega endale kindlustanud on. iseasi, kas Isamaa ja Res Publica Liit selle koha pealt parem oleks.

aga praegu tundub mulle, et iga teine kultuuriminister oleks parem kui dirigent Laine Jänes (siiski, Palmaru vist mitte, a mine tea, seda tuleks pikemalt arutada ja mõelda, läheb rebimiseks). võib-olla roheline Maret Merisaar annaks kultuuriministrina soodsa käsu, aga kas ta on kyllalt tugev, et suudaks asekantslerite ringkaitsest läbi murda? seal on yks sportlane ka, noor tugev mees, kui tema hiite valdkonda kureeriva Anton Pärnaga seljad kokku paneks, teeksid Maretile tuupi kyll. sportlast tuleb karta veel seetõttu, et see võib tahta lisaks Palukylale veel kõik teised kaitse alt vabastatavad hiiemäed ja linnamäed rahvaspordikeskusteks ehitada. no kui kaitsealuseid kohti on palju, võib yks asekantsler ju kirjutada ministrile käskkirjade eelnõusid, et võetagu kaitse alt ära; teine siis kirjutab jälle neli või viis milli kunstlumega suusamäe tegemiseks samasse kohta. ei jää yle muud, kui loota, et tuleb majanduslangus. siis pole avalikul sektoril raha, et yldse rahvasporti edendada, ja viimane kui ehitusfirma läheb pankrotti või Soome.

aitab, jutt läheb juba liiga jaburaks. võite ise edasi mõelda. igaks juhuks ytlen: vandenõuteooriate poole kalduvad mõttekäigud ylalpool on mõeldud yksnes inimeste ärritamiseks ja minu enda tigeduse väljaelamiseks. on see tigedus õigustatud või mitte, otsustagu igayks ise.

poliitilised nõunikud tehku oma tööd

aga jah, kodanikualgatuse korras tuleks kindlasti teha negatiivset kampaaniat järgmiste parlamendivalimiste ajal. mugavuse, lolluse ja tegevusetuse vastu, näidates, mida kes tegemata on jätnud. äkki see paneks parteistaabid veidi mõtlema, mis nad õieti teevad, äkki paneks mõne ministri poliitilise nõuniku uusi poliitikaid välja mõtlema. lahmin, kuid mulle tundub, et poliitilise nõuniku koht võib muidu liiga tihti tähendada võimeka juhtme ehk noore parteiametniku sinekuuri ehk sooja kohta, kus järgmisteks valimisteks valmistuda.

kes pihta sai, võtku kivi yles ja visaku minu pihta tagasi.

6.7.08

kuidas handilt tema maad varastada

põlisrahvaste yhendusele anti aastal 1992 tervelt 10% uue naftafirma aktsiatest, aga see peteti neilt kohe varsti jälle välja.
aga Venemaa presidendil pole ka midagi head oodata – tema põhjapõtrade sugu sureb kohe välja ja see tähendab ka talle endale halba ennet.
asjaolude soodsal kokkulangemisel (nt Hanrahani maailmalõpuvisioonide realiseerumisel) võivad muidugi handi vanad kuningasood oma kunagise võimu taastada ja yhiskondlike organisatsioonide ning teaduse rindelt siirduda päris poliitikasse.
lugege homsest Äripäevast (esmaspäev, 7. juuli) lehekylgedelt 12–13. senikaua aga vaadake Jaanika tehtud pilta, mis on ilusad ja millest mõni homset juttu ka illustreerib.

kuidas Trotski Siberist põhjapõdradega pages

leidsin yles Trotski teose "1905" ingliskeelses tõlkes. (kui raamatuid pealkirjade järgi järjestada, paigutuks ta ilmselt riiulisse Uku Masingu "1343" ja Orwelli "1984" eestikeelse tõlke vahele.)

peatykkides 32 ja 33 räägib Trotski, kuidas ta vangistuses Siberisse viidi ning põhjapõtradega ära põgenes (lehekyljed 288 ja edasi, pagemise kirjeldus hakkab lehekylje 310 kandis). Trotski näitab, et isegi tema ei pea põhjapõtrade võlule vastu ja hakkab neid palavalt armastama. kõrvalosades handid ehk ostjakid, komid ehk syrjalased, sibirjakkidest talupojad, Tšehhovi karu ja mõni vanausulinegi. hea lobe ja huvitav lugemine, soovita või Kõusaarel sellest film teha.

aga tegelt peaks selle hantide ja nafta loo viimased jupid kokku kirjutama.

4.7.08

päeva linnud

Irve blogi põhjal kuulutan tänase päeva lindudeks limavästriku ja hapukure. rebimine oli tihe, palju õnne!

2.7.08

mis Hantõ-Mansiiskis tegelikult juhtus

Kohal oli 12 000 miilitsat yle poole Venemaa. nuhid kiusasid eestlasi viiel moel taga. naftakompaniid panevad hantide, manside ja neenetsite viimasedki maad tuuri. kohalikul rahval jääb kuberneri ehitatud Potjomkini kyla pärast kaks kuud palka saamata. iga Eesti maksumaksja annab Venemaa soomeugrilaste kultuuri toetuseks tuhat korda rohkem raha kui Venemaa maksumaksja.

kuula lähemalt Kuku Raadio saatest "Juku Rännakud ajas ja ruumis".
  • kolmapäeval kell 13:00-14:00 (täna pooleteist tunni pärast);
  • kolmapäeval kell 19:00-20:00 (kordus; täna õhtul);
  • pühapäeval, 6. juulil kell 12:00-13:00 (kordus)
  • hiljem saab ilmselt siit kuulata.
räägivad mitmekylgselt kuulus Juku-Kalle Raid, Fenno-Ugria Asutuse direktor ja 50 eestlase sinnasõidu põhisebija Mihkel Volt, äsja Oxfordi ylikooli arheoloogia ja antropoloogia alal lõpetanud ja mullu Siberis hantide elu võimalikkust naftatööstuse keskel uurimas käinud Jaanika Vider, Milano võrukene Helen Saarniit ja mina ka.

istusime viimasel õhtal iidse handi pyhapaiga peale ehitatud hotellis Na Semi Holmah maha ja muljetasime, kuni kõik veel värske oli. kuigi siiani on pea kõigest sellest paks. yhte kehastunud jumalat, nimelt Kaasum-imit, nägin ka. täitsa kelm jumal oli.