19.5.08

kuidas ja kas Läti Henrik valetas? mine kuula

Konverents “Henriku Liivimaa kroonika: Ristisõda ja ajalookirjutus keskaegsel Läänemere rajamaal”

22.-24. mail toimub Tallinna Ülikooli Keskaja Keskuses (TLÜ Ajaloo Instituut, Rüütli 10, auditoorium 1) konverents Henriku Liivimaa kroonika: Ristisõda ja ajalookirjutus keskaegsel Läänemere rajamaal”. See on esimene tervenisti Henriku Liivimaa kroonikale pühendatud konverents, mis toob esmakordselt kokku selle eesti ajaloo ühe tüviteksti uued tõlgendajad ja tõlgendused. Üritusel osalevad ettekannetega praeguse aja tuntuimad Henriku kroonikaga tegelevad ajaloolased, arheoloogid ja kirjandusteadlased Skandinaaviast, Inglismaalt, Ameerikast, Itaaliast, Lätist ja Eestist; sealhulgas mitmed tänapäeva nimekamad ristisõjaajaloolased nagu prof James Brundage Kansase Ülikoolist, dr Christopher Tyerman Oxfordi Ülikoolist ja dr Kurt Villads Jensen Lõuna-Taani Ülikoolist.

Henriku Liivimaa kroonika, mis kirjeldab 13. sajandi alguses Liivi- ja Eestimaal aset leidnud ristisõdasid, on ühtlasi esimene siinsete alade kohta kirjutatud ajalookroonika. Nõnda kujutab see endast eesti ajaloo tüviteksti, mida eesti rahvuslik ajalooteadvus on püüdnud enda jaoks ümber tõlkida, kasutada ja ära kasutada 19. sajandi keskpaigast alates. Just sellele tuginevad mitmed meie arhetüüpsed ajalookangelaste ja vaenlaste kujud, nagu rajaneb ristisõdade tõlgendamisele muistse vabadusvõitlusena ka eesti ajaloo ideeline selgroog – igikestev võitlus toona kaotatud vabaduse taastamise nimel. Ühelt poolt näiksegi, et pole ühtegi teist ajalooallikat, mis oleks meile nõnda hästi tuntud: mitmed selle katked, tegelased ja metafoorid on saanud igituttavaks ajalooromaanide ja -õpikute vahendusel. Teisalt aga on meie suhe selle kroonikaga olnud alati pingeline – kroonika, mis tähistab ajaloo algust, markeerib eesti ajalooteadvuses ühtlasi võõra võimu algust, ning ka eesti ajalookirjutus on tegelenud pigem selle teksti enda jaoks ümber tõlkimise kui tõlgendamisega. Nii võib olla üllatav, kuid ilmselt märksa õigustatum väita, et õigupoolest ei tea me sellest ajalookroonikast enesest, temas väljenduvast mõtte- ja väärtustemaailmast kuigi palju.

Henrikuga uue ja lähema tutvuse sõlmimisel aga võivad osutuda vägagi avastuslikuks just need vaatenurgad, mis lähenevad sellele tekstile väljastpoolt. Viimase aastakümne jooksul on Henriku kroonikast saanud tõeline täht ka rahvusvahelisel teadusareenil – kroonikast on ilmunud mitmeid uusi tõlkeid ja vanadegi tõlgete uustrükke, üha sagedamini kohtab tema nime uurimustes ja konverentsiettekannetes, kus seda kasutatakse hiilgava näitena oma ajastu ristisõjaideoloogiast. Kummatigi on see mahukas uurimistöö, mida Henriku kohta on tehtud üle Euroopa, jäänud siiani laialipillutatuks. Erinevate uute tõlgenduste koondamise on seadnud endale eesmärgiks Tallinnas korraldatav kolmepäevane konverents “The Chronicle of Henry of Livonia: Crusading and Chronicle Writing at the Medieval Baltic Frontier” (Henriku Liivimaa kroonika: Ristisõda ja ajalookirjutus Läänemere keskaegsel rajamaal), mis on ühtlasi esimene tervenisti Henriku Liivimaa kroonikale pühendatud konverents ülepea.

Konverents toimub 22.-24. mail Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis (Tallinn, Rüütli 10), auditooriumis 1.

Kõik ettekanded ja arutelud leiavad aset inglise keeles.

Ajakava:

22. mail kell 14.00-17.15 esinevad prof James Brundage, prof. Lars Boje Mortensen, dr Tiina Kala, dr Jaan Undusk;

23. mail kell 10.00-16.30 esinevad dr Christopher Tyerman, dr Iben Fonnesberg Schmidt, dr Nils Holger Petersen, prof Jüri Kivimäe, prof Valter Lang, dr Heiki Valk, dr Torben K. Nielsen; samal päeval kell 17.00-18.30 toimub ümarlaud Henriku Liivimaa kroonika tõlke- ja uurimistraditsioonide ning retseptsiooni kohta eri maades ja kontinentidel: osalevad prof James Brundage, dr Piero Bugiani, dr Tuomas M.S. Lehtonen, dr Andris Šnē ja prof Enn Tarvel, vestlusringi juhib Marek Tamm;

24. mail kell 10.00-17.15 esinevad dr Alan V. Murray, Marek Tamm, dr Kurt Villads Jensen, dr Carsten Selch Jensen, dr Anti Selart, Stefan Donecker, dr Kaspars Kļaviņš ja Linda Kaljundi.

Lähemat infot, ettekannete resümeed ja programmi leiab Keskaja Keskuse koduleheküljelt: www.ai.ee/cms

Otselink Henriku Liivimaa kroonika konverentsi alaleheküljele: http://www.ai.ee/?pid=2610&pageHeader=Henry%20of%20Livonia%20Conference

Kõik Henriku-huvilised on teretulnud kuulama!

Konverentsi korraldab TLÜ Keskaja Keskus koostöös Põhjamaade Keskajauuringute Tippkeskusega (NCMS), Kopenhaageni Ülikooli ja TLÜ Ajaloo Instituudiga.

Info:

Linda Kaljundi

TLÜ Keskaja Keskuse koordinaator

telefon: 56649342

e-post: cms@ai.ee

Maiki Voore
Tallinna Ülikooli pressiesindaja
telefon: 6409142, 53326588
e-post: maiki.voore@tlu.ee

Kommentaare ei ole: