3.11.08

miks ja kuidas lähevad inimesed välismaale?

Tallinna Ülikool korraldab rahvusvahelise konverentsi rändepoliitikast

Neljapäeval, 6. novembril 2008 korraldab Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut rahvusvahelise konverentsi „Piireületava rände väljakutsed. Eesti maailma piireületava rände poliitikate ja praktikate võrdluses“ („Managing Transnational Migration. Comparing Transnational Migration Policies and Patterns in the World“). Konverentsil mõtestatakse piireületavuse sisu ja tutvustatakse kaheksa Euroopa, Aasia ja Aafrika riigi (nt Eesti, Soome, Prantsusmaa, India jt) rändepoliitika kogemusi.

Eesti üks keskseid tänaseid väljakutseid on leida positiivne tegevusjoon inimeste piireületava liikumise ajastuks. Kasvab vajadus korrastada vastuolu senise rahvusriigi ülesehitamisele keskendunud sisserännet piirava poliitika ning rahvastiku kahanemise, tööturu vajaduste, euroopastumise ja üleilmastumise vahel. Pikalt valitsenud Eesti rahvusriigi kindlustamisele suunatud tegevuspraktika muutub üha keerukamaks olukorras, kus suured maapiirkonnad tühjenevad elanikest ning töökätest on puudus, ohustades mitmete majanduse, ühiskonna ja rahvusriigi enda arenguks strateegiliselt oluliste tegevusalade arengut. Nende väljakutsete ületamiseks on vaja on uusi, konstruktiivseid lähenemisviise.

6. novembril toimuva konverentsi võtmeidee on arutleda, mil viisil on võimalik kujundada realistlik, ent siiski avatum rändepoliitika, mis ühilduks rahvusriigi ja ühiskonna sidususe vajadustega – suudaks ära kasutada piireületava rände tugevused ja vältida kahjulikke tagajärgi. Esinejad mõtestavad piireületavuse sisu ja tutvustavad mitmete maailma riikide rändepoliitika kogemusi. Konverentsi lõpetuseks tõlgendatakse ettekandeid tänase Eesti ühiskonna ja poliitikakujundamise kontekstis.

Konverents on seotud Euroopa Liidu 7. raamprogrammi uurimisprojektiga Trans-Net (Transnationalisation, Migration and Transformation: Multi-Level Analysis of Migrant Transnationalism; Piireületavus, ränne ja teisenemine: rände piireületavuse mitmetasandiline analüüs).

Konverentsi detailid:
-toimumisaeg: 6. november 2008, 12.00-16.00
-toimumispaik: Tallinna Ülikool (Uus-Sadama 5, U-225)
-töökeel: inglise keel
-osavõtt: tasuta
-eelregistreerumine: Kaie Lepik, kaiele@tlu.ee

Konverentsi ajakava leiate teate allosast.

Lisainformatsioon:
Leif Kalev
Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi direktor
telefon: 6409 450, 5146111
e-post: leif.kalev@tlu.ee
http://riigiteadused.tlu.ee

Teate edastas:
Maiki Voore
Tallinna Ülikooli pressiesindaja
telefon: 6409142, 53326588
e-post: maiki.voore@tlu.ee
www.tlu.ee


Konverentsi ajakava:
12.00-14.10 ESIMENE OSA
Piireületav ränne ja Eesti

12.00-12.15 avasõnad

12.15-12.45 Leif Kalev (Eesti), „Rände muutus ja väljakutsed Eestile“

12.45-13.10 Pirkko Pitkänen (Soome), „Trans-Neti projekt ja rändepoliitika tagamõte“

Rändepoliitika kogemused: Euroopa
13.10-13.20 Rein Ruutsoo (Eesti), „Taasiseseisvunud Eesti rändepoliitika“

13.20-13.30 Mika Raunio (Soome), „Changing Finnish Immigration Policy“

13.30-13.40 Eveline Reisenauer, Jürgen Gerdes Germany (Saksamaa), „From Non-Immigration Policy to Selective Immigration Policy“

13.40-14.10 küsimused ja arutelu

14.10-14.40 vaheaeg

14.40-16.15 TEINE OSA

14.40-14.50 Kaveri Harriss (Suurbritannia), „UK migration policy under New Labour“

14.50-15.00 Aissa Kadri (Prantsusmaa), „Historical perspective of French policy about immigration“

Rändepoliitika kogemused: maailm väljaspool EL-i
15.10-15.20 Noureddine Harrami, Abdelmajid Hajji (Maroko), „International migration in Morocco: historical demographic and political aspects“

15.20-15.30 S. Irudaya Rajan, V. J. Varghese (India), „Towards a New Migration Policy: India's New Regime of Transnationalism“

15.30-15.45 küsimused ja arutelu

Kokkuvõtvaid tõlgendusi
15.45-16.00 Rein Ruutsoo kommentaarid ja arendused

16.00-16.15 küsimused ja lõpparutelu, konverentsi lõpetamine

Kommentaare ei ole: