12.6.08

Ilves märgib vana Võrumaa maastikule ära

Homme avatakse pidulikult Vana Võromaa sildid

(Võro Seltsi VKKF pressiteade)

Homme, 13. juunil kell 15.00, avab Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves pidulikult Vana Võromaa sildid. Siltide avamisüritus peetakse Tartu-Võru maantee ääres, Valgjärve vallas Abissaare külas asuva Vana Võromaa sildi juures.

Siltidega "Vana Võromaa" on tähistatud Võrumaa oma ajaloolistes piirides. Ajaloolise Võrumaa alla kuulub kaheksa kihelkonda: Hargla, Karula, Urvaste, Kanepi, Põlva, Räpina, Vastseliina ja Rõuge. Tegemist on võru kultuuripiirkonnaga, kus elavad võrukesed ja räägitakse võru keelt. Kokku pandi ajaloolise Võrumaa suurematele teedele üles kakskümmend viis silti.

Tänapäeva Lõuna-Eestis eksisteerivad kõrvuti kahed piirid – ajaloolised kultuuripiirid ja kaasaegsed administratiivpiirid. Need piirid ei lange omavahel kokku. Nii elavad mulgid Valga, Viljandi ja Pärnu maakonnas, setud Võru ja Põlva maakonnas ning võrukesed Valga, Võru, Põlva ja Tartu maakonnas. Vanad kultuuripiirkonnad on tänase päevani lõunaeestlaste identiteedi aluseks.

Varem on Eestis siltidega tähistatud ajaloolise Mulgimaa ja Setumaa piirid. Ajalooliste kultuuripiirkondade tähistamine tugevdab lõunaeestlaste identiteeti ning aitab selle kaudu olulisel määral kaasa põlisasustuse säilimisele selles regioonis. Lisaväärtusena annab vanade kultuuripiiride tähistamine vajalikku infot Lõuna-Eestit külastavatele turistidele (siitmaalt alates jõutakse mulgi/setu/võru keelealale) ning suurendab seega regiooni atraktiivsust turismipiirkonnana.

Vana Võromaa siltide ülesseadmise projektis olid osalised seitseteist valda neljast maakonnast: Taheva, Karula, Tõlliste, Kõlleste, Otepää, Antsla, Urvaste, Kanepi, Valgjärve, Põlva, Mooste, Meeksi, Räpina, Mikitamäe, Orava, Vastseliina ja Misso.

Ettevõtmist korraldas MTÜ Võro Selts VKKF, toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu, Põlva ja Võru maavalitsused, Kagu Teedevalitsus, Kanepi, Räpina, Mooste, Taheva, Antsla, Urvaste, Misso ja Vastseliina vallad.

3 kommentaari:

Oop ütles ...

Kuidas need kõikvõimalikud "Ajaloolised ***maad" kaardi peal suhestuvad? Kas Mulgi- ja võrumaal on yhine piir või käib asi nii, et igayks krahmab omale paremad palad ära ja ylejäänud vahetykkidesse jääjad, see kolmanda sordi rahvas, keda keegi ei taha, on siis mingid... eestlased?

oHpuu ütles ...

Mulgi- ja Võrumaal on tykk yhist piiri. Võru- ja Setumaal ka. Võrumaa ylejäänd piirid on Lätimaa ja Tartumaaga. põhimõtteliselt on tegu tsaariaegsete maakonna- ja kihelkonnapiiridega. (Mulgimaa piir on tõmmatud ryhma kihelkondade ymber, mis põle kunagi terve ega eraldiseisev kroonumaakond olnud.)

oHpuu ütles ...

ja põhimõtteliselt on kogu see tingeltangel vastuoperatsioon Stalini ja Brežnevi aja haldusreformidele. ja yhtlasi protest selle vastu, et eesti vabariik oma aldusrehvormiga kuidagi akkama ei saa.