11.6.08

In memoriam Kalev Katus

(29.10.1955–11.06.2008)

Kalev Katust ei ole enam meie seltsis. Tema lahkumine toimus talle väga omasel moel; ta tegi sõna tõsises mõttes viimase silmapilguni seda, mis oli tema jaoks peaaegu ainsana oluline — teadust. Professor Kalev Katus oli Eesti rahvastikuteaduse sünonüüm ja teadlane selle sõna kõige paremas tähenduses.

Kalev Katus sündis Tallinnas, pärast keskkooli lõpetamist jätkas haridusteed Moskva Ülikoolis ning kaitses samas 1982. aastal kraadi demograafia alal. Eestisse naastes algas töö rahvastikuteadusliku uurimissuuna ülesehitamiseks sisuliselt tühjalt kohalt, esmalt TPI linnalaboris, alates 1986. aastast Eesti Kõrgkoolidevahelises Demouuringutes Keskuses ning hiljem Eesti Demograafia Instituudi eesotsas. Samuti esindas ta Eestit mitmetes rahvusvahelistes erialaühendustes.

Kalev Katuse teaduslik haare oli lai ja mitmeplaaniline. Tema püüdeks oli Eesti rahvastikarengu käsitlemine avaras võrdlusperspektiivis ning seda juba ajast, mil olime veel suletud ühe teise riigi kammitsaisse. Need püüdlused hakkasid esimesi vilju kandma üheksakümnendatel, kui sai võimalikuks kaasalöömine mitmes Euroopa teadusprogrammis. Neis raames teostatud uurimustsükli tulemuslikkust märkis muu hulgas riigi teaduspreemia aastal 2000. Sügav arusaam, et rahvastikuteadus ei saa areneda ilma tõsikindla andmestikulise vundamendita, määras pühendumuse andmekorraldusele; seejuures väärib esiletoomist riigiesinduslike sündmuslooliste küsitluste või rahvastikuteabe ühtlusarvutuste algatamine. Omaette esiletõstmist Kalev Katuse teadustulemuste hulgas vajab aga rahvastiku päritolu ja põlisuse käsitlus, mis täieulatusliku rakendusliku väljundina alles ootab Eesti ühiskonna tähelepanu.

Uute asjade loojad ujuvad tavaliselt ikka vastuvoolu. Need on inimesed, kes ei karda teistmoodi mõelda ning oma vaateid ka välja öelda. Kompromissitus tähendas Kalevi jaoks seesmist põlemist, millest enese põletamiseni oli paraku vaid lühike maa. Ehkki ta lahkus teadlase jaoks väga noorelt, vaid 53-aastaselt, oli tema elus teaduse jaoks tehtud rohkem ja saavutatud enam kui paljudel hoopis pikema elu vältel

TLÜ EESTI DEMOGRAAFIA INSTITUUT

EESTI DEMOGRAAFIA ASSOTSIATSIOON

TALLINNA ÜLIKOOL

1 kommentaar:

Tarts ütles ...

On anglo-saksidel ütlus: only the good die young. Tõlkigem ta meelevaldselt maakeelde: parimad võetakse esmalt.

Oh, ma teen sihandse avaldusega paljudele liiga, kes on hääd ja püsivad nagu männijuurikad sügaval paepragude vahel... Ärgu muretsetagu - paar päeva ja saab juuritud iga viimnegi jändrik. Proovitud, töötab. Kahju.