29.1.08

Eesti tahab tuumajaamast saada kolmandiku vajalikku elektrit

"Ansip andis teada, et Eesti sooviks tulevikus 25-30% oma energiavajadusest katta tuumaenergiaga," teatab valitsuse kommunikatsioonibyroo.

mis voli on tal seda öelda? või äkki neil ongi voli siukesi asju lihtsalt niisama otsustada? või on see juba riigikogust läbi läinud, nii et ma pole tähele pand? ikkagist: MÖHH?

kogu pressiteade oma täielises ilus on siin:

Eesti ja Läti peavad tähtsaks erinevaid elektrienergia tootmisallikaid

Tallinn, Stenbocki maja, 29. jaanuar 2008 – Peaminister Andrus Ansip kohtus täna Läti Seimi esimehe Gundars Daudze ja teda saatva delegatsiooniga. Põhilisteks aruteluteemadeks kujunesid kahe riigi võimalikud arengud energeetikavallas ja Lissaboni leppe ratifitseerimisprotsess.

Kõneldes Euroopa Liidu aluslepingute reformileppe ehk Lissaboni lepingu ratifitseerimisest, tõdesid mõlemad pooled, et leppe heakskiitmisega liigutakse sarnases ajagraafikus. Peaminister märkis, et Eesti valitsuses tuleb leppe ratifitseerimise seaduse eelnõu arutusele juba selle nädala istungil ning valitsus loodab, et Riigikogu jõuab dokumendi ratifitseerimiseni kevadel. Daudze märkis, et prognoosi järgi toimub Lätis Lissaboni leppe ratifitseerimine tänavu mais, mil tähistatakse Euroopa Liitu astumise tähtpäeva. Eestis on pärast Euroopa Liiduga liitumist elanike hinnang liikunud eurooptimismi poole, Lätis on seevastu toetus EL liikmelisusele läbi aastate püsinud kolmandiku ringis.

Kõneldes mõlema riigi ees seisvatest energiaalastest otsustest märkisid mõlemad pooled, et oluline on energiatootmise portfelli mitmekesistamine. Peaminister Andrus Ansip andis teada, et Eesti sooviks tulevikus 25-30% oma energiavajadusest katta tuumaenergiaga ning võimalik osalus Ignalina uue tuumajaama projektis või Soome kuuenda tuumareaktori rajamisel ei ole teineteist välistavad valikud. Nii Eesti kui Läti soovivad Ignalina projektiga võimalikult kiirelt edasi liikuda. Positiivsetest asjaoludest tõstis peaminister esile käimasolevat keskkonnamõju hindamise protsessi, mille tulemused annavad vastuse kui suure võimsusega jaama Ignalinasse rajada saab.

Daudze andis teada, et Lätis on Ignalina projekti kõrval arvestatud ka kivisöebaasil elektrit tootva koostootmisjaama rajamisega Kuramaale Liepajasse või Ventspilsi. Kiirema lahendusena on Lätis arutusel ka gaasist elektritootmise võimaluste suurendamine. Gaasi tarnekindlust aitab Lätis tagada Inčukalnsis paiknev maa-alune gaasihoidla, kus paiknevad ka
Eesti Gaasi reservvarud.

Kohtumise käigus väärtustasid mõlemad pooled head koostööd Läti ja Eesti vahel nii Ignalina tuumajaamaprojektis kui ka majanduskoostöös laiemalt. „Balti riikide omavaheline tihe suhtlus ja hea koostöö ei ole ainult sõnad, vaid majanduslik tegelikkus,“ märkis peaminister Andrus Ansip.

Läti kuulub jätkuvalt Eesti viie olulisima kaubanduspartneri hulka, olles tähtis eksporditurg nii Eesti toodetele kui teenustele. 2007. a. tihenesid Eesti ja Läti majandussuhted veelgi. Eesti Panga andmetel oli 30. septembri 2007. aasta seisuga 34,1% kõikidest välismaale tehtud otseinvesteeringutest suundunud Lätti, kokku summas 19 702 miljonit krooni. Alates suvest 2006 on Eesti välisinvesteeringute poolest Lätis investor number üks.
http://www.valitsus.ee/brf/


Kommentaare ei ole: